IMG_0227  
有時候想想,凡人如我真是癡啊。
一年就等著短短一季的荷花開,儘管荷塘裡就那麼零星幾朵,仍捨不得不來探看。每每想起,便覺啞然。

IMG_0164  
那天,偶然在朋友處讀到詩人竇梁賓《雨中賞牡丹》的詩句:待得天晴花已老,不如攜手雨中看。心情頓時釋懷。
正所謂,花開不等人,「此刻」永遠都是賞花好時節。珍惜當下,癡迷於一朵花,也不是壞事吧。

IMG_9722  

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
【附註】唐.竇梁賓《雨中賞牡丹》
 東風未放曉泥乾, 紅藥花開不耐寒。
 待得天晴花已老, 不如攜手雨中看。

arrow
arrow

    Monica 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()