SAM_9733  
登高,才能望遠。
但,有時候需要蹲下來,才能看見。
於那低得不能再低的角落,也許正開著一朵朵美麗小花。

SAM_9963

SAM_9968

SAM_9969

SAM_9989

SAM_9999  
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
【生活小記】:讀書會日3>共讀王浩威《晚熟世代》。

arrow
arrow
    全站熱搜

    Monica 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()